Paladin Property Divelopment
акционери

Рослин Кепитъл Партнърс


Рослин Кепитъл Партнърс е водеща фирма образувана с частни капитали, базирана в София. Компанията инвестира в различни сектори на икономиката – производство, хранителна промишленост, телекомуникации и информационни технологии, селско стопанство и недвижими имоти.

Екипът на Рослин обединява едни от най-опитните инвеститори в страната с множество реализирани мащабни проекти. Фирмата има тесни дългогодишни връзки с изтъкнати чуждестранни инвеститори, които участвайки в почти всички проекти на Рослин допринасят със своя ценен опит и компетентност.

Корените на Рослин Кепитъл Партнърс се зараждат от 1995 година с формирането на ECM България като филиал на Europa Capital Management – компания за недвижими имоти, формирана с частни капитали, фокусирана в ЦИЕ и със седалище в Прага.

През 1998 година на ЕСМ бе възложено управлението на български постприватизационен фонд за 40 милиона евро, спонсориран от МБВР. Фондът направи вложения в редица водещи български предприятия в различни сектори на икономиката.

През 2002 година бе извършена промяна на собствеността и ECM България се превърна в самостоятелна и независима единица. По-късно фирмата се преименува на Рослин Кепитъл Партнърс.

Списъкът от направени инвестиции от компанията включва: БТК – българския лидер в телекомуникациите, КАИ Груп – лидер в производството на керамични плочки, Родина Пловдив/Дунапак – най-големия производител на велпапе в страната, Победа – водещ производител на бисквити, Медика – производител на медицински облекла, винарски изби Дамяница и Беса, ЗМК Никопол – завод за многопластов картон, Орбител – водещия алтернативен телекомуникационен доставчик, Софика – многоезичен кол център, инвестиционен фонд Cерес, няколко компании за информационни технологии, ВЕЦ и множество проекти в областта на недвижимите имоти.

Ен Джи Кепитъл ООД

Ен Джи Кепитъл се управлява от група вещи български финансови професионалисти. Мениджърският екип на Ен Джи Кепитъл притежава разностранен опит на българския капиталов пазар и в сферата на недвижимите имоти. Фирмата оперира от 2002 година.
Copyright 2021 Paladin; Created by Website.bg